Підписуйтесь та отримуйте корисну інформацію одразу ж на свою пошту.

Інвестиційний проект

Продовжимо розмову про інвестування і розглянемо, що таке інвестиційний проект. Ознайомившись з цією публікацією, ви дізнаєтеся, в чому суть інвестиційного проекту, що він включає в себе, які види інвестиційних проектів бувають, для чого вони складаються та оцінюються і багато іншого. Думаю, враховуючи величезну роль інвестицій в економіці, кожен повинен мати хоча б певне уявлення про це.

Отже, інвестиційний проект — це документ, що обгрунтовує доцільність інвестування капіталу в певний актив. Активом при цьому може виступати що завгодно: починаючи від невеликого приватного бізнесу, закінчуючи, наприклад, величезним містом або цілим регіоном. Головне — має бути дотриманий основний принцип інвестування: гроші вкладаються не для того, щоб «закрити фінансові діри», а для того, щоб створити джерело доходу і надалі отримувати прибуток. Вся суть інвестиційного проекту зводиться до того, щоб описати, розрахувати і економічно обгрунтувати: чи варто вкладати капітал в актив чи не варто.

інвестиційний проект

інвестиційний проект

За своєю суттю інвестиційний проект дуже схожий на бізнес-план, однак має більш широке і глобальне значення. Бізнес-план можна скласти тільки для відкриття бізнесу, а інвестиційний проект — для самих різних напрямків діяльності, наприклад, для научно-технічних розробок, для розвитку певного регіону або території і т.д.

Складання інвестиційних проектів може переслідувати дві основні цілі:

1. Переконати інвестора вкласти гроші в певний проект. У цьому випадку під інвестором може матися на увазі як приватний інвестор, так і якась фінансова чи промислова структура або навіть держава, а розробником інвестиційного проекту може виступати бізнесмен, структура, місто, охочі залучити інвестиції в свій проект.

2. Переконатися, що проект окупиться і буде прибутковим. У цьому випадку розробником або замовником інвестиційного проекту виступає сам інвестор, щоб адекватно оцінити всі інвестиційні ризики, передбачувані при вкладенні в цей проект. Найчастіше переслідуються мети інвестиційних проектів, позначені під номером 1, але, в той же час і другий варіант є не менш важливим. Адже якщо інвестор буде вкладати капітал, не оцінюючи ризики — він дуже швидко його позбудеться.

Можна позначити приблизну структуру інвестиційного проекту — він повинен включати в себе такі основні моменти (розділи):

1. Короткий опис проекту. Тут коротко повинна бути позначена суть інвестиційного проекту: скільки, куди і навіщо вкладати.

2. Детальний опис проекту. Після короткого анонсу інвестиційний проект розписується більш детально, з вказівкою всіх тонкощів і нюансів. Сюди слід включити аналіз ринку, опис продукції або послуг, на яких планується заробляти, технології їх створення та просування, маркетинг-план, передбачувану структуру управління проектом та інші моменти, що стосуються предмету опису.

3. Фінансово –економічне обгрунтування проекту. Окремим розділом у структурі інвестиційного проекту завжди повинні бути присутні математичні розрахунки, що підтверджують окупність і прибутковість вкладення інвестицій. Причому, вони повинні бути максимально докладними і реалістичними.

4. Висновок (резюме) проекту. Наприкінці — короткий висновок про доцільність вкладення коштів у даний інвестиційний проект. Це лише приблизна, загальна структура інвестиційного проекту. Для різних видів проектів можна використовувати різні шаблони написання, найголовніше, щоб документ не був формальним, а дійсно виконував свою поставлену мету — доводив доцільність інвестування.

Тепер розглянемо основні види інвестиційних проектів. Їх можна класифікувати за різними ознаками. Наприклад, за термінами реалізації інвестиційні проекти можуть бути:
• короткострокові (реалізовані в термін до 1 року);
• середньострокові (реалізовані в термін від 1 року до 3-5 років);
• довгострокові (реалізовані в термін від 3-5 років і більше).

За обсягами фінансових вкладень, цей поділ вельми умовний, для кожного інвестора воно може бути різним:
• малі (інвестиції до 10000 доларів);
• середні (інвестиції від 10 до 500 тис. доларів);
• великі (інвестиції від 500 тис. До 10 млн. доларів );
• грандіозні (інвестиції від 10-100 млн. доларів і вище).

За складом і масштабами можна виділити такі види інвестиційних проектів:
• монопроекти (інвестпроекти, спрямовані на створення / розвиток якогось одного конкретного активу, наприклад, бізнесу);
• мультипроекти (інвестпроекти, які об’єднують в собі кілька монопроектів, спрямовані на створення невеликої групи активів);
• мегапроекти (комплексні інвестиційні проекти, які об’єднують в собі декілька моно- і мультипроектів, наприклад, проекти розвитку міста, регіону, області).

Також можна виділити види інвестиційних проектів за сферами діяльності:
• промислові (спрямовані на створення / модернізацію промислового об’єкта, виробництво певного товару / послуги);
• фінансово-економічні (спрямовані на створення фінансового активу, що приносить дохід, приватизацію, реформування фінансової системи і т.д.); науково-дослідницькі (спрямовані на фінансування науково-технічних досліджень з метою створення високотехнологічної продукції);
• соціальні (інвестиційні проекти, спрямовані на реформування соціальної сфери, що дозволяє, наприклад, скоротити витрати в якомусь напрямку, що дозволило б інвестиції окупитися).

І наостанок я хотів би загострити увагу на видах інвестиційних проектів за формою реалізації, на мій погляд, це найважливіша класифікація:
• будівництво (проекти, провідну частку в яких займають витрати на будівництво деяких об’єктів);
• купівля нерухомості і ЦМК (інвестиційні проекти, спрямовані на придбання нерухомості або цілісних майнових комплексів з комерційними цілями); виробництво (проекти, що передбачають створення виробництва певного товару або послуги);
• перепрофілювання (проекти, що передбачають переорієнтацію роботи якого-небудь об’єкта на новий вид діяльності);
• модернізація (інвестиційні проекти, спрямовані на удосконалення застосовуваних технологій);
• розробка (проекти, спрямовані на створення нових продуктів / послуг);
• інтернет-проекти (окремо хочу виділити цей відносно новий вид інвестиційних проектів — сюди відноситься створення сайтів в інтернеті з метою заробітку).

Продовжимо тему розглядом основних стадій реалізації інвестиційного проекту. Насамперед, можна виділити 4 стадії інвестиційного проекту.

1. Ідея (інвестиційний проект тільки замислюється);

2. Розробка (проект складається, прораховується, готується для потенційного інвестора або для себе, якщо ви — і є інвестор);

3. Узгодження (інвестор схвалює проект, або не схвалює, повертає на доопрацювання і т.д.);

4. Реалізація (починаються реальні інвестиції в проект).

При цьому час від появи ідеї до закінчення його реалізації називають життєвим циклом проекту або проектним циклом. На стадії реалізації проектний цикл включає в себе 3 фази:

1. До інвестиційна фаза (виробляється підготовка до початку інвестиційного процесу);

2. Інвестиційна фаза (здійснюються безпосередні інвестиції, за рахунок яких оплачується все, що необхідно для реалізації проекту);

3. Експлуатаційна фаза (вже запущений проект експлуатується, виходить на окупність і починає приносити прибуток інвестору).

Окремим предметом для обговорення є так звана оцінка інвестиційного проекту. Це дуже об’ємна тема, тому сьогодні я розгляну її дуже стисло, можливо, потім поговоримо про це більш докладно в окремій статті. Отже, оцінка інвестиційного проекту — це і є визначення потенційним інвестором доцільності його реалізації. Основних моментів, на які дивиться інвестор, проводячи таку оцінку, чотири:

1. Розмір інвестицій (тобто, скільки реальних грошей потрібно вкласти для повноцінної реалізації інвестиційного проекту);

2. Період окупності інвестицій (за який час передбачуваний прибуток від реалізації проекту повністю покриє вкладену суму інвестицій);

3. Прибутковість інвестицій (на який чистий прибуток в місяць / рік може розраховувати інвестор, після того як проект вийде на самоокупність);

4. Рівень ризику (і, нарешті, найважливіший момент: наскільки великий ризик неотримання планованого прибутку або навіть часткової / повної втрати вкладеного капіталу). Нагадаю, що будь-які інвестиції завжди пов’язані з ризиками, вони ніяк не можуть гарантувати прибуток, тому інвестор, проводячи оцінку інвестиційного проекту, завжди повинен адекватно оцінити ці ризики, адже від цього безпосередньо залежатиме його фінансове становище.

Що ж, тепер ви маєте певне уявлення про те, що таке інвестиційний проект, як він складається і реалізується. Поки на цьому все. До нових зустрічей на нашому сайті: заходьте і підвищуйте свою фінансову грамотність!

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.


Оставить комментарий

При використанні матеріалів сайту посилання на Invest-Program.com.ua обов'язкове. Design by Prostorunet