Підписуйтесь та отримуйте корисну інформацію одразу ж на свою пошту.

Записи с меткой: інвестор

Інвестиційний проект

Продовжимо розмову про інвестування і розглянемо, що таке інвестиційний проект. Ознайомившись з цією публікацією, ви дізнаєтеся, в чому суть інвестиційного проекту, що він включає в себе, які види інвестиційних проектів бувають, для чого вони складаються та оцінюються і багато іншого. Думаю, враховуючи величезну роль інвестицій в економіці, кожен повинен мати хоча б певне уявлення про це.

Отже, інвестиційний проект — це документ, що обгрунтовує доцільність інвестування капіталу в певний актив. Активом при цьому може виступати що завгодно: починаючи від невеликого приватного бізнесу, закінчуючи, наприклад, величезним містом або цілим регіоном. Головне — має бути дотриманий основний принцип інвестування: гроші вкладаються не для того, щоб «закрити фінансові діри», а для того, щоб створити джерело доходу і надалі отримувати прибуток. Вся суть інвестиційного проекту зводиться до того, щоб описати, розрахувати і економічно обгрунтувати: чи варто вкладати капітал в актив чи не варто.

інвестиційний проект

інвестиційний проект

За своєю суттю інвестиційний проект дуже схожий на бізнес-план, однак має більш широке і глобальне значення. Бізнес-план можна скласти тільки для відкриття бізнесу, а інвестиційний проект — для самих різних напрямків діяльності, наприклад, для научно-технічних розробок, для розвитку певного регіону або території і т.д.

Складання інвестиційних проектів може переслідувати дві основні цілі:

1. Переконати інвестора вкласти гроші в певний проект. У цьому випадку під інвестором може матися на увазі як приватний інвестор, так і якась фінансова чи промислова структура або навіть держава, а розробником інвестиційного проекту може виступати бізнесмен, структура, місто, охочі залучити інвестиції в свій проект.

2. Переконатися, що проект окупиться і буде прибутковим. У цьому випадку розробником або замовником інвестиційного проекту виступає сам інвестор, щоб адекватно оцінити всі інвестиційні ризики, передбачувані при вкладенні в цей проект. Найчастіше переслідуються мети інвестиційних проектів, позначені під номером 1, але, в той же час і другий варіант є не менш важливим. Адже якщо інвестор буде вкладати капітал, не оцінюючи ризики — він дуже швидко його позбудеться.

Можна позначити приблизну структуру інвестиційного проекту — він повинен включати в себе такі основні моменти (розділи):

1. Короткий опис проекту. Тут коротко повинна бути позначена суть інвестиційного проекту: скільки, куди і навіщо вкладати.

2. Детальний опис проекту. Після короткого анонсу інвестиційний проект розписується більш детально, з вказівкою всіх тонкощів і нюансів. Сюди слід включити аналіз ринку, опис продукції або послуг, на яких планується заробляти, технології їх створення та просування, маркетинг-план, передбачувану структуру управління проектом та інші моменти, що стосуються предмету опису.

3. Фінансово –економічне обгрунтування проекту. Окремим розділом у структурі інвестиційного проекту завжди повинні бути присутні математичні розрахунки, що підтверджують окупність і прибутковість вкладення інвестицій. Причому, вони повинні бути максимально докладними і реалістичними.

4. Висновок (резюме) проекту. Наприкінці — короткий висновок про доцільність вкладення коштів у даний інвестиційний проект. Це лише приблизна, загальна структура інвестиційного проекту. Для різних видів проектів можна використовувати різні шаблони написання, найголовніше, щоб документ не був формальним, а дійсно виконував свою поставлену мету — доводив доцільність інвестування.

Тепер розглянемо основні види інвестиційних проектів. Їх можна класифікувати за різними ознаками. Наприклад, за термінами реалізації інвестиційні проекти можуть бути:
• короткострокові (реалізовані в термін до 1 року);
• середньострокові (реалізовані в термін від 1 року до 3-5 років);
• довгострокові (реалізовані в термін від 3-5 років і більше).

За обсягами фінансових вкладень, цей поділ вельми умовний, для кожного інвестора воно може бути різним:
• малі (інвестиції до 10000 доларів);
• середні (інвестиції від 10 до 500 тис. доларів);
• великі (інвестиції від 500 тис. До 10 млн. доларів );
• грандіозні (інвестиції від 10-100 млн. доларів і вище).

За складом і масштабами можна виділити такі види інвестиційних проектів:
• монопроекти (інвестпроекти, спрямовані на створення / розвиток якогось одного конкретного активу, наприклад, бізнесу);
• мультипроекти (інвестпроекти, які об’єднують в собі кілька монопроектів, спрямовані на створення невеликої групи активів);
• мегапроекти (комплексні інвестиційні проекти, які об’єднують в собі декілька моно- і мультипроектів, наприклад, проекти розвитку міста, регіону, області).

Також можна виділити види інвестиційних проектів за сферами діяльності:
• промислові (спрямовані на створення / модернізацію промислового об’єкта, виробництво певного товару / послуги);
• фінансово-економічні (спрямовані на створення фінансового активу, що приносить дохід, приватизацію, реформування фінансової системи і т.д.); науково-дослідницькі (спрямовані на фінансування науково-технічних досліджень з метою створення високотехнологічної продукції);
• соціальні (інвестиційні проекти, спрямовані на реформування соціальної сфери, що дозволяє, наприклад, скоротити витрати в якомусь напрямку, що дозволило б інвестиції окупитися).

І наостанок я хотів би загострити увагу на видах інвестиційних проектів за формою реалізації, на мій погляд, це найважливіша класифікація:
• будівництво (проекти, провідну частку в яких займають витрати на будівництво деяких об’єктів);
• купівля нерухомості і ЦМК (інвестиційні проекти, спрямовані на придбання нерухомості або цілісних майнових комплексів з комерційними цілями); виробництво (проекти, що передбачають створення виробництва певного товару або послуги);
• перепрофілювання (проекти, що передбачають переорієнтацію роботи якого-небудь об’єкта на новий вид діяльності);
• модернізація (інвестиційні проекти, спрямовані на удосконалення застосовуваних технологій);
• розробка (проекти, спрямовані на створення нових продуктів / послуг);
• інтернет-проекти (окремо хочу виділити цей відносно новий вид інвестиційних проектів — сюди відноситься створення сайтів в інтернеті з метою заробітку).

Продовжимо тему розглядом основних стадій реалізації інвестиційного проекту. Насамперед, можна виділити 4 стадії інвестиційного проекту.

1. Ідея (інвестиційний проект тільки замислюється);

2. Розробка (проект складається, прораховується, готується для потенційного інвестора або для себе, якщо ви — і є інвестор);

3. Узгодження (інвестор схвалює проект, або не схвалює, повертає на доопрацювання і т.д.);

4. Реалізація (починаються реальні інвестиції в проект).

При цьому час від появи ідеї до закінчення його реалізації називають життєвим циклом проекту або проектним циклом. На стадії реалізації проектний цикл включає в себе 3 фази:

1. До інвестиційна фаза (виробляється підготовка до початку інвестиційного процесу);

2. Інвестиційна фаза (здійснюються безпосередні інвестиції, за рахунок яких оплачується все, що необхідно для реалізації проекту);

3. Експлуатаційна фаза (вже запущений проект експлуатується, виходить на окупність і починає приносити прибуток інвестору).

Окремим предметом для обговорення є так звана оцінка інвестиційного проекту. Це дуже об’ємна тема, тому сьогодні я розгляну її дуже стисло, можливо, потім поговоримо про це більш докладно в окремій статті. Отже, оцінка інвестиційного проекту — це і є визначення потенційним інвестором доцільності його реалізації. Основних моментів, на які дивиться інвестор, проводячи таку оцінку, чотири:

1. Розмір інвестицій (тобто, скільки реальних грошей потрібно вкласти для повноцінної реалізації інвестиційного проекту);

2. Період окупності інвестицій (за який час передбачуваний прибуток від реалізації проекту повністю покриє вкладену суму інвестицій);

3. Прибутковість інвестицій (на який чистий прибуток в місяць / рік може розраховувати інвестор, після того як проект вийде на самоокупність);

4. Рівень ризику (і, нарешті, найважливіший момент: наскільки великий ризик неотримання планованого прибутку або навіть часткової / повної втрати вкладеного капіталу). Нагадаю, що будь-які інвестиції завжди пов’язані з ризиками, вони ніяк не можуть гарантувати прибуток, тому інвестор, проводячи оцінку інвестиційного проекту, завжди повинен адекватно оцінити ці ризики, адже від цього безпосередньо залежатиме його фінансове становище.

Що ж, тепер ви маєте певне уявлення про те, що таке інвестиційний проект, як він складається і реалізується. Поки на цьому все. До нових зустрічей на нашому сайті: заходьте і підвищуйте свою фінансову грамотність!

Роль інвестицій в економіці

Сьогодні я хочу поговорити з вами про роль інвестицій в економіці. Все, що ви прочитаєте в цій статті, можна віднести до абсолютно будь-якого господарюючого суб’єкту: країни, регіону, муніципального утворення, міста, селища і окремо взятого підприємства. Чому так важливі інвестиції, яку роль вони відіграють, чи може існувати економіка без інвестицій: відповіді на всі ці запитання ви знайдете в цій статті.

Перш за все, необхідно дуже добре розуміти, що таке інвестиції, розуміти різницю між інвестиціями, капітальними вкладеннями, кредитом та іншими фінансовими процесами. Якщо дуже коротко, то інвестиції здійснюються виключно з метою створення яких-небудь активів, які приноситимуть дохід інвестору. Тобто, за інвестиціями завжди стоїть комерційний інтерес.

роль інвестицій в економіці

роль інвестицій в економіці

Чому я так підкреслюю цей момент? Щоб було зрозуміло, що інвестору далеко не байдуже, що буде з його вкладеннями. Він вкладає гроші для того, щоб відновити / модернізувати / створити щось таке, що працювало б, успішно розвивалося і приносило б йому прибуток. Саме на цьому і заснована ключова роль інвестицій в економіці. Комерційний інтерес інвестора до розвитку об’єкта інвестицій виступає одним з головних двигунів економіки.

Роль інвестицій в економіці полягає в тому, що саме завдяки цілеспрямовано вкладеному капіталу створюється виробництво, товарообіг, робочі місця, наповнення бюджету податками, головний показник розвитку економіки — ВВП і т.д.. Коли ми говоримо про інвестиції, в першу чергу, ми маємо на увазі приватні інвестиції. Однак, інвестором може виступати і, наприклад, держава. Інша справа, що в наших умовах державні інвестиції малоефективні або неефективні взагалі.

Чому так виходить? Все просто: чиновники, які управляють державними підприємствами, не мають особистої матеріальної зацікавленості в тому, щоб державні інвестиції окупалися і приносили прибуток. Їхній інтерес може виявлятися хіба що в різних корупційних схемах, які, як ви розумієте, явно не спрямовані на те, щоб створювати і розвивати щось корисне. Інтерес приватного інвестора зовсім інший: йому потрібен прибуток, чим більше — тим краще і, бажано, постійний, якийсь грошовий потік, який буде створювати вкладений капітал. Тому він, як ніхто інший, буде зацікавлений, щоб його інвестиції працювали, приносячи користь одночасно і йому самому, і державі.

У спілкуванні з різними людьми я дуже часто чую багато жалю і негативних думок з приводу того, що державні підприємства передаються приватним інвесторам. Мовляв, «от раніше все було державне, все працювало і процвітало, а ось тепер всі комусь віддали, зруйнували та практично все розікрали …». Тут потрібно зрозуміти, що ці підприємства зруйнували і розікрали не тому, що їх передали якимось приватникам, а тому, що їх цілеспрямовано хотіли зруйнувати і розікрасти ті державні чиновники, в чиєму віданні вони перебували. І процес цього розкрадання не має взагалі нічого спільного з інвестиціями, навіть якщо хтось і намагався «замаскуватися» під них.

Ефективність інвестицій, роль інвестицій в економіці визначається тим, з якою метою здійснюються ці інвестиції, чи відповідають вони загальноприйнятим економічним законам. Якщо інвестиціями (будь то приватні або державні інвестиції) просто прикривають корупційні схеми — природно, ніякої користі економіці це не принесе, а принесе тільки шкоду. Роль інвестицій буде позитивною лише в тому випадку, якщо це реальні інвестиції, а не щось інше.

Ще одне спостереження. Коли ставиш людям питання: «що потрібно, щоб країна / регіон / місто розвивалися, щоб почалося економічне зростання, щоб люди жили добре?», Вони відповідають: «потрібно розвивати виробництво, потрібна робота, потрібні робочі місця і бажання працювати». Це все вірно, але лише частково. Тому що, насамперед, потрібні інвестиції! Саме завдяки інвестиціям створюється те саме виробництво і ті самі робочі місця. Якщо не буде інвестицій — ніяке бажання працювати не допоможе, нехай навіть найсильніше. Навіть якщо людина буде працювати на себе, створювати власний бізнес — і це вона теж буде робити, завдяки особистим інвестиціям.

Створення робочих місць в наших умовах може здійснюватися і не шляхом інвестицій, а наприклад, шляхом прямого фінансування з державного бюджету. Саме так працюють дуже багато державних і бюджетних підприємств, які за своєю фінансовою суттю є збитковими (витрачають набагато більше, ніж заробляють), але продовжують функціонувати. Чи є така робота і робочі місця двигуном економіки? Ні! Навпаки, вони гальмують розвиток: збільшують тільки державні витрати і все. Роль інвестицій в економіці полягає в тому, щоб не просто створювати виробництво і робочі місця, а створювати саме прибуткове виробництво, яке буде збільшувати ВВП і доходи, а не витрати господарюючого суб’єкту.

Сподіваюся, ви перейнялися тим, яку важливу роль відіграють інвестиції в економіці будь-якої країни. Саме тому дуже часто можна почути з вуст різних політиків, як важливо для країни / міста/ регіону залучення інвестицій. Однак, залучити інвестиції в наших умовах дуже непросто. Всьому виною так званий інвестиційний клімат, але про це ми поговоримо вже наступного разу.

Кращі інвестори світу

Кращі інвестори світу— хто вони? У цій публікації я хочу запропонувати вашій увазі ТОП-10 найбільших світових інвесторів, найбільш знаменитих, що увійшли в історію, з коротким описом принципів інвестування, які використовував кожен з них. Думаю, ця стаття повинна надати хороший мотивуючий ефект на всім тим, хто хоче стати приватним інвестором і заробляти гроші пасивним способом.

Отже, ТОП-10 кращих інвесторів світу.

№1. Уоррен Баффет. Він, мабуть, є найбільшим світовим інвестором, який за своє життя розбагатів на 73 млрд. доларів і це з урахуванням того, що ще, як мінімум, половину цієї суми, він витратив на благодійність. Уоррен Баффет більшу частину свого життя займався інвестуванням в акції, деякі з яких за період перебування у цього інвестора виростали в ціні більш, ніж в 100 разів. Звичайно, бували й випадки, коли Баффет прораховувався і втрачав істотну частину своїх інвестицій. Проте, в цілому довгострокові спекуляції на фондовому ринку дали йому можливість увійти в топ-10 найбагатших людей світу в рейтингу Форбс.

кращі інвестори світу

кращі інвестори світу

№2. Джордж Сорос. Цю людину мабуть можна назвати найзнаменитішим інвестором світу, хоча його зароблений капітал істотно менше, ніж у Баффета, і становить близько 15 млрд. доларів. Джордж Сорос, крім інвестиційної діяльності, знаменитий своїми політичними та благодійними проектами (всі, напевно, чули про знаменитий Фонд Сороса). У вересні 1992 року Сорос заробив 1 млрд. доларів за 1 день, угадавши і навіть спровокувавши падіння англійського фунта стерлінгів. Тоді світові газети вийшли із заголовками в дусі «Сорос розорив Банк Англії». А ще в 1977 році багато хто приписував Джорджу Соросу причастя до азіатського кризи.

№3. Філіп Фішер. Людина, учнем і послідовником ідей якого став кращий інвестор світу, № 1 у цьому списку — Уоррен Баффет. Філіп Фішер присвятив інвестиційній діяльності близько 74 років, завершивши кар’єру інвестора в 91 рік (а прожив він до 96 років). Точних відомостей про зароблений ним капітал немає. Фішер відомий своєю єдиною книгою, яка описує принципи отримання доходу на фондовому ринку: «Звичайні акції і незвичайні доходи», яка була видана в 1958 році.

№ 4. Джон Богл. Цей інвестор відомий тим, що зробив революційний прорив у розвитку пайових інвестиційних фондів, зробивши їх популярними і ставши родоначальником деяких видів ПІФів. У 2004 році Джон Богл увійшов до ТОП-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Times. На сьогоднішній день його інвестиційна компанія входить до числа лідерів на ринку США.

№5. Девід Дрімен. Список кращих інвесторів світу продовжує людина, у якої відмінно виходило заробляти дуже ризикованим способом: торгівлею «проти натовпу». Він спекулював на фондовому ринку, купуючи акції непопулярних і маловідомих компаній, на які інші трейдери майже не звертали уваги. У результаті вони дуже добре росли в ціні і тоді Девід Дрімен закривав угоди і фіксував солідний прибуток.

№ 6. Бенжамін Гріхам. Ще один відомий інвестор, праці якого теж мали істотний вплив на життєвий шлях Уоррена Баффета. Бенжаміна Грехама вважають одним із найбліьш грамотних і впливових фінансистів-аналітиків 20 століття. Він став одним з родоначальників технічного аналізу ринку: дослідженням у цій галузі Гріхам присвятив багато років.

№ 7. Вільям Гросс. Американський фінансист, який визнаний кращим інвестором світу в галузі інвестування в облігації. Його всі вважають справжнім біржовим гуру на ринку боргових зобов’язань. Вільям Гросс настільки впливовий в цій сфері, що навіть його прогноз цілком може «повести» ринок в напрямку цього прогнозу, тому його аналітику завжди ретельно відстежують трейдери, які торгують бондами.

№ 8. Пітер Лінч- відомий тим, що довгі роки, працюючи в інвестиційному фонді, заробляв для своїх клієнтів прибуток, що перевищує зростання знаменитого американського фондового індексу S & P 500. Тобто, довго і стабільно заробляв більше, чим, по суті, ріс фондовий ринок США і це дуже видатний результат. Він також є автором багатьох книг в галузі торгівлі цінними паперами.

№ 9. Білл Міллер. Цей видатний інвестор, так само, як і Пітер Лінч, більше 15 років показував спекулятивний прибуток вище, ніж зростав індекс S & P. Працюючи в інвестиційному фонді, він приділяв величезну кількість часу аналізу ринків, що й дозволяло йому домагатися таких відмінних результатів.

№10. Вільям О`Ніл — американський біржовий брокер, якого теж зараховують до числа кращих інвесторів світу. Він розробив власний принцип вибору компаній для інвестування, який і приносив йому особисто і клієнтам, величезні доходи. Вільям О`Ніл також є засновником популярного біржового журналу, що займає одну з лідируючих позицій у світі серед подібних видань.

Ось такі вони — видатні, кращі інвестори світу. Як бачите, всі вони інвестували в різні ринки і за різними принципами, але змогли домогтися дуже істотних результатів, заробивши капітал від сотень мільйонів до десятків мільярдів доларів. Хто знає, можливо і ви зможете пройти подібний шлях.

Життя інвестора . Як живе приватний інвестор?

У цій публікації я хотів би поговорити про життя інвестора і розповісти вам, як живе приватний інвестор. Розпочну з того, що приватні інвестиції ­ це, по суті, такий же вид діяльності і спосіб заробітку, як усі інші. Проте життя інвестора дуже істотно відрізняється від життя, приміром, найнятого робітника або ж підприємця. Розглянемо, як живе приватний інвестор порівняно із звичайною середньостатистичною людиною.

Отже, у людини, основним джерелом заробітку для якого є активный дохід завжди велику частину часу займає робота. Традиційний робочий день складає 8 годин, а ще потрібно добратися на роботу і з зроботи,врахуємо обідню перерву і отримаємо близько 10 годин, а у великих містах- і того більше. Також ні для кого не секрет, що багатьом доводиться працювати понаднормово. Ну а робочий день підприємця теж, як правило, практично завжди довший за традиційний.

життя інвестора

життя інвестора

Люди, що займаються активним заробітком, вимушені витрачати для цього свій найважливіший і непоправний життєвий актив — час. Таким чином, у цих людей (а їх серед працездатного населення — більшість) завжди дуже мало часу, який вони можуть витратити на себе і сім’ю. У робочі дні такого часу практично не залишається, тому у кращому разі — це два вихідних, в гіршому — один вихідний або взагалі практично відсутність таких (наприклад, у підприємця). Майже усе життя середньостатистичної людини протікає на роботі.

Життя інвестора відрізняється, в першу чергу, тим, що час, який він витрачає для заробітку істотно менший, оскільки основним чинником отримання доходу у нього виступає інший актив — капітал. Приватний інвестор отримує пасивний дохід. Не можна сказати, що він взагалі «нічого не робить і отримує гроші»,все ж таки певний час йому доводиться витрачати на інвестиційну діяльність, але він не відіграє вирішальну роль в заробітку, як у випадку з активним доходом. Завдяки цьому, приватний інвестор завжди має велику кількість вільного часу, який може присвячувати особистому життю, своїм рідним і близьким.

Можна виділити наступні найважливіші переваги, які припускає життя інвестора:

1. Самостійне планування часу. Приватний інвестор самостійно здійснює планування свого робочого часу , він сам вирішує, які дні і який час буде присвячувати своїй роботі, виходячи з особливостей використовуваних інвестиційних інструментів. Як правило, інвестор витрачає на свою діяльність в 10 і більше разів часу менше, ніж найнятий робітник.

2. Грошовий достаток. Життя інвестора, що вже досяг певних успіхів, завжди протікає в грошовому достатку. Гроші поступають до нього з різних джерел, створюючи постійний грошовий потік, він набагато захищеніший у фінансовому плані, чим будь-яка інша людина. Саме тому у повсякденному житті приватний інвестор може не думати про гроші, хоча насправді він, зважаючи на професійну звичку бережливо витрачає особисті фінанси на підсвідомому рівні. Слід зазначити, що інвестори — це найчастіше люди, які ніколи не демонструють своє багатство і ведуть досить скромний спосіб життя. І все тому, що вони добре знають ціну грошам і розуміють, що інвестиції – набагато важливіше і потрібніше, ніж споживання.

3. Постійний саморозвиток. Оскільки життя інвестора припускає велику кількість вільного часу, у нього є можливість займатися саморозвитком. Приватний інвестор не приходить додому з роботи пізно увечері з надією «впасти і виспатися». У нього є час на отримання і аналіз нової інформації, яка потрібна йому безпосередньо для інвестиційної діяльності, так і для загального саморозвитку. Тому інвестор — це людина,яка здатна думати і яка завжди має власну точку зору з будь-якого питання. З такими людьми завжди цікаво, від них можна багато чому навчитися.

4. Великі інтереси і захоплення. Життя інвестора завжди багатогранне завдяки, знову ж таки, великій кількості часу, який він може виділяти для себе. Приватні інвестори зазвичай ведуть активний спосіб життя, займаються спортом, багато подорожують. Вони товариські, нерідко люблять ділитися своїми знаннями і досвідом з іншими людьми: пишуть книги, проводять семінари і тренінги, ведуть блоги.

5. Міцне здоров’я і довге життя. І, нарешті, менша, порівняно із найманими працівниками, кількість нервових стресів і активний спосіб життя завжди позитивно відбиваються на стані здоров’я, яке, до речі, не можна купити ні за які гроші. Наймані працівники навпаки, втрачають своє здоров’я на роботі. Приватний інвестор — це людина, яка найчастіше перебуває в хорошому настрої, посміхається, не має шкідливих звичок. Історія показує, що знамениті інвестори, найбагатіші люди світу, завжди живуть набагато довше ніж середньостатистичний житель.

Як бачите, життя інвестора у більшості випадків є більше насиченим і цікавим, ніж життя будь-якого середньостатистичного найманого працівника, найчастіше- за рахунок наявності великої кількості вільного часу, ресурсу, про який люди, на жаль, часто замислюються тільки тоді, коли його залишається вже зовсім мало.

Приватні інвестиції: плюси та мінуси

Сьогодні продовжимо нашу розмову про приватні інвестиції і розберемо основні плюси і мінуси таких інвестицій. Як відомо, у будь-якому процесі або явищі можна знайти свої переваги і недоліки, негативні та позитивні моменти, вкладник це повинен добре розуміти та чітко знати, куди інвестувати. Не є виключенням й інвестиційний процес. Отож, розглянемо основні плюси і мінуси інвестицій :

приватні інвестиції

приватні інвестиції

Переваги приватних інвестицій :

1. Інвестиції — це пасивний дохід. Мабуть, головною перевагою інвестування, тим ,заради чого люди і починають інвестувати, являється те, що приватні інвестиції приносять пасивний дохід. Інвестор витрачає на управління своїм капіталом в рази менше часу і праці, чим найнятий на роботу працівник, який заробляє активним способом. В даному випадку не він працює заради грошей, а гроші працюють заради нього.

2. Інвестиції — це можливість диверсифікації доходу. Якщо найнятий працівник отримує дохід, як правило, з одного джерела — рідше з двох-трьох, але не більше, то приватні інвестиції дають можливість створити необмежену кількість джерел доходу шляхом вкладання капіталу в різні активи, різні фінансові установи та різні інвестиційні інструменти. А це великий плюс, оскільки дає можливість істотно поповнити особистий
чи сімейний бюджет: при втраті доходу в одному місці, з інших джерел він
продовжить поступати.

3. Інвестиції — це необмежений дохід. Якщо активний дохід завжди обмежений кількістю часу та праці, який людина може виділити для його створення, то у випадку із інвестиційним пасивним доходом таких обмежень немає. За рахунок реінвестування та складних відсотків він(дохід) має властивість збільшуватись в геометричній прогресії.

4. Інвестиції — це цікаво та пізнавально. Фактично, інвестиційна діяльність дійсно дуже цікава: в процесі інвестор дізнається для себе багато нового, підвищує свою фінансову грамотність, набуває досвіду, який ніколи не буде зайвим. У цьому плані в порівнянні з рутинною роботою, яку багато хто ненавидить, приватні інвестиції добре виграють.

Форекс. Forex. Дилинговый центр FOREX MMCIS group

5. Інвестиції — це можливість самореалізації та досягнення цілей. Як показує
практика, найбільші шанси досягти успіху і поставлених життєвих цілей, які, як відомо, в переважній більшості випадків безпосередньо залежать від матеріальної складової, є саме у інвесторів. Саме вони є найбагатшими людьми світу, країни, міста. Інвестор завжди має багато вільного часу, який може витрачати на себе та своїх близьких, на зайняття тим, що йому подобається, на самореалізацію.

Проте інвестиції мають також і негативні моменти:

1. Приватні інвестиції — це ризик втрати капіталу. Головним мінусом інвестування, звичайно ж являються інвестиційні ризики. Вкладаючи куди-небудь свій капітал, інвестор завжди ризикує втратити його, частково або навіть повністю. Навіть якщо інвестиційний актив здається дуже
надійним, ризики втрати капіталу є завжди.

2. У більшості випадків інвестиції — це негарантований і непостійний дохід.
Звичайно, є варіанти, коли дохід інвестора гарантується, але їх не дуже багато. В основному інвестори орієнтуються на прогнозований дохід, проте його може і не бути, крім того, в окремі періоди приватні інвестиції можуть приносити і збитки. Активний заробіток в даному випадку дає значно більше гарантій отримання доходу.

3. Інвестиції — це постійні переживання за свої гроші. В усякому разі, у інвесторів-початківців. Особливо, якщо актив, який вони придбали, починає падати в ціні і приносити збитки, інвестори-новачки місця собі не знаходять і навіть можуть піддаватися серйозним психологічним стресам.

4. Щоб інвестувати, потрібний капітал. А щоб інвестиції приносили дохід, достатній для того, щоб жити на нього та утримувати сім’ю — відносно великий для звичайної людини капітал. Створити його не так просто, на це можуть піти довгі роки.

5. Щоб інвестувати, потрібно добре в цьому розбиратися. Треба бути фінансово-грамотним і постійно розвивати та удосконалювати свою фінансовую грамотність. З одного боку – це добре і зайвим ніколи не буде, але з іншого — це вимагає часу і банального бажання, якого у багатьох, на жаль, немає. А без цього приватні інвестиції стають певним кроком в
невідомість.

Ми розглянули основні плюси і мінуси інвестицій для приватного інвестора. На мій погляд плюси тут більш вагомі, інвестувати у будь-якому разі краще, ніж не інвестувати взагалі,проте кожен має право робити свій вибір сам.

При використанні матеріалів сайту посилання на Invest-Program.com.ua обов'язкове. Design by Prostorunet